آمار بازدید
بازدید امروز : 131
بازدید کل : 74693
کاربران آنلاین : 2
کارشناس مسئول
آقای رضا قاسم وند
کارشناس مسعول واحد اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
لیسانس مهندسی کامپیوتر - تلفن داخلی 2525 - تلفن مستقیم 33362535