آمار بازدید
بازدید امروز : 15
بازدید کل : 7181
کاربران آنلاین : 1
              
نخستین جشنواره سیب - سلامت و رسانه
21 اردیبهشت ماه 1394
محورهای موضوعی:
1- آموزش در حوزه سلامت
2- پژوهش در حوزه سلامت
3- بهداشت
4- درمان
قالب آثار قابل ارائه به جشنواره:
1- مطبوعات، روزنامه ها، مجلات، نشریات علمی- تخصصی و ویژه نامه ها، خبرگزلریها و سایت های خبری - تحلیلی
1-1- خبر
1-2- گزارش
1-3-عکس
1-4- مقاله
1-5- یادداشت و سرمقاله
2- رسانه های شنیداری برنامه های رادیویی ( مستند،مجله ای و گفتگو محور، تبلیغات و گزارش) 3- رسانه های دیداری برنامه های تلویزیونی ( مستند، مجله ای و گفتگو محور، گزارش، نماهنگ و تیزر)

آدرس دبیرخانه:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران - اهواز -
کد پستی : 15794-61357
صندوق پستی : 159 تلفن 3161-061
پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir

سایت های مرتبط