مراسم تقدیر از زحمات دکتر مسعود امامی استاد قارچ شناسی پزشکی ایران               
مراسم تقدیر از زحمات دکتر مسعود امامی استاد قارچ شناسی پزشکی ایران
مراسم تقدیر از زحمات دکتر مسعود امامی استاد قارچ شناسی پزشکی ایران همراه با دومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در روز 24/بهمن ماه برگزار می گردد.
1391/11/16 ادامه مطلب


  پيام دبير خانه

گروه قارچ شناسی پزشکی دانشکاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز مفتخر است که دومین کنگره قارچ شناسي پزشکی ايران را در بهمن ماه سال 1391 در شهر اهواز برگزار نمايد. هدف از اجراي اين کنگره آشنايي و تبادل نظر قارچ شناسان کشور با جديدترين دستاوردهاي اين مرز و بوم در راه پيشرفت دانش قارچ شناسی پزشکي کشور عزيزمان ايران مي باشد. بدون شک برگزاری چنین نشست های علمی فرصتی فراهم می آورد تا صاحب نظران این عرصه از علم و دانش یافته های خویش را با جامعه بزرگ علمی به اشتراک بگذارند. بديهي است که حضور کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجويان در اين کنگره مايه مباهات و سرفرازي برگزار کنندگان خواهد بود.

دبیر علمی کنگره

دکتر علی زارعی محمودآبادی

دانشیار گروه قارچ شناسی پزشکی

دانشگاه جندیشاپور اهواز


دومين كنگره ملي قارچ شناسي پزشكي
2nd Iranian Congress of Medical Mycology

Main topics:
1-Epidemiology of fungal diseases
2-Opportunistic mycosis
3-Fungal Products(Mycotoxins,enzymes,...)
4-Evaluation of antifungal drugs
5-Immunology and serology of fungal infections
6-Traditional (herbal) medicines
7-Molecular identification of fungi
8-Professional ethics in medical mycology

هزينه شركت در گنگره قارچ شناسي
اعضاي هيئت علمي 500.000 هزار ريال
دانشجويان 300.000 هزرا ريال
شماره حساب بانك ملي ايران:0105580187008
بنام: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور (معاونت پژوهشي)
تاریخ برگزاری همایش : 24-26 بهمن 1391
Feb,12-14,2013   
تاریخ شروع ارسال خلاصه مقالات: 1/تیرماه/1391
تاریخ پایان ارسال خلاصه مقالات: 17/آذر/1391
تاريخ ارسال نتايج داوري:15/دي/1391

برگزار کنندگان